Xiaowei Shang

  • Assistant Teaching Professor
  • Electrical, Computer and Biomedical Engineering
  • Email: xiaowei.shang@uri.edu